nowe tlo

Specjalizujemy się w terapii JĄKANIA I GIEŁKOTU. Prowadzimy terapię dzieci i rodziców (tzw. rodzinny model terapii jąkania) młodzieży i osób dorosłych. Indywidualne podejście do JĄKANIA I GIEŁKOTU) wymaga dobrania odpowiednich metod terapeutycznych. Jest to możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu całościowej diagnozy przez terapeutę, który posiada zarówno dogłębną wiedzę dotyczącą złożonej natury jąkania, jak i doświadczenie, którym posługuje się z uważnością, wrażliwością i delikatnością. Na terapeucie spoczywa bowiem odpowiedzialność, by po wnikliwej diagnozie dobrał i zastosował odpowiednie narzędzia terapeutyczne.

TERAPIA DZIECI

logopeda warszawa

Bardzo często rodzice dzieci, u których pojawiło się jąkanie zastanawiają się, co robić. Czy czekać, aż samo minie, czy skonsultować się ze specjalistą. Nie warto czekać. Najlepiej skontaktować się z logopedą/neurologopedą specjalizującym się w terapii niepłynności mowy, który będzie wiedział, jakie działania powinny zostać podjęte.

Skuteczna terapia jąkania małego dziecka opiera się o partnerską współpracę miedzy rodzicami i terapeutą jąkania. Wszystkie metody, których wysoka skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi (EBP – Evidence Based Practice) podkreślają fundamentalną rolę rodziców w procesie terapeutycznym. Jesteśmy przekonane, że nasza wiedza i zaangażowanie pomaga rodzicom i ich dzieciom w tej niełatwej, ale niezwykle pięknej drodze do radości z mówienia.

W naszej pracy klinicznej odnosimy się do następujących metod dedykowanych pracy z małym dzieckiem, które się jąka.

Metoda Palin PCI

Metoda ta powstała i jest cały czas rozwijana w ośrodku Michaela Palina w Londynie. Opiera się na założeniu, że wpływ na mowę dziecka mają jego umiejętności komunikacyjne i sposób, w jaki komunikuje się ono w relacji rodzinnej. Autorzy tej metody zakładają, że rodzice potrafią instynktownie wspomagać płynność mowy dziecka, a zadaniem terapeuty jest wspomóc ich w tym procesie, opierając się o mocne strony dziecka i środowiska, w którym się ono rozwija.

logopeda warszawa
sassas

Metoda Mini Kids

Autorami tego programu są niemieccy klinicyści Patricia Sandrieser i Peter Schneider. I w tym podejściu rodzice odgrywają najważniejszą rolę. Metoda opiera się na założeniu, że dzieci w wieku 2-6 lat uczą się głównie z wzorców swojego otoczenia. Kluczowym aspektem tego podejścia jest dostarczenie funkcjonalnego modelu radzenia sobie z utratą kontroli podczas mówienia, co zapobiega utrwalaniu się napięcia i wstydu.

Metoda Restart DCM

Metoda ta powstała na Uniwersytecie w Rotterdamie, a jej autorkami są Marie Franken i Elen Laroes. Metoda ta opiera się o model DCM (Demands Capacities Model Starkweathera, który zakłada, że dzieci, które się jąkają, mają w tym momencie niewystarczające możliwości, by wyprodukować płynną mowę. Celem terapii jest uzyskanie równowagi między wymaganiami komunikacyjnym, jakim poddawane jest dziecko (wewnętrzne i środowiskowe) i jego możliwościami: motorycznymi, językowymi, emocjonalno-społecznymi i poznawczymi.

sassas

TERAPIA MŁODZIEŻY

Jąkanie u młodzieży

Dzisiejsze nastolatki stoją każdego dnia przed niezliczoną liczbą wyzwań. Jąkanie może sprawić, że lata w szkole będą jeszcze trudniejsze Celem terapii jest rozwinięcie zarówno skutecznych umiejętności komunikacyjnych, jak i pomoc w tym, aby czuli się komfortowo ze sobą i ze swoją mową. podczas kontaktów z przyjaciółmi, rówieśnikami, nauczycielami, rodziną. Jak to robimy? Do pracy z nastolatkami, którzy się jąkają podchodzimy holistycznie. opracowując zindywidualizowany plan terapii zgodny z ich potrzebami. I tu podobnie jak w terapii dzieci korzystamy z metod, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych. l Terapia nastolatka rozpoczyna się zawsze od kompleksowego badania mającego na celu ocenę nie tylko tego, jak wygląda i brzmi jąkanie, ale także tego, co nastolatek myśli i czuje w związku ze swoim jąkaniem oraz jak wpływa to na jego życie każdego dnia. Zaangażowanie i wsparcie rodziców/opiekunów w dalszym ciągu stanowią integralną część programu terapeutycznego.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

 Osoby dorosłe, które się jąkają mogły doświadczyć przez lata wielu negatywnych sytuacji i emocji. Prawdopodobnie w przeszłości przechodziły już także wiele terapii. I są bardzo sceptyczne uważając, że wcześniejsze efekty terapeutyczne były albo krótkotrwałe, albo zakończyły się niepowodzeniem. Nawet, jeśli tak uważają, to fakt, ze dalej poszukują wsparcia albo pomocy w skutecznym poradzeniu sobie z doświadczanym przez nie jąkaniem oznacza, że proces zmian już się w nich rozpoczął. I są gotowe do podjęcia nowego wyzwania.

Nie ma takiej terapii, która byłaby dobra dla wszystkich. Postępowanie diagnostyczne pomaga w dobraniu terapii zgodnej z oczekiwaniami, wartościami, celami osoby, która doświadcza jąkania i a w konsekwencji pomaga zredukować jego wpływ na jej codzienne życie.

Dorośli uśmiechnięci
t1

Klub mówców

W czasie spotkań dzieci oraz młodzież (prowadzimy osobne grupy dla dzieci i młodzieży) pracują zarówno nad rozwojem ogólnych umiejętności językowych i komunikacyjnych potrzebnych w codziennym życiu, jak i nad budowaniem pewności siebie podczas rozmów, wystąpień publicznych oraz prezentacji, co daje możliwość swobodnego uczestniczenia w życiu szkolnej społeczności i podejmowania się funkcji w samorządzie klasowym i szkolnym.

t22

Terapie on line

Nie zawsze dotarcie do gabinetu logopedy specjalizującego się w pracy z jąkaniem i giełkotem jest możliwe. Proponujemy więc terapię on-line, która, gdy dobra relacja terapeutyczna zostanie zawiązana, nie ustępuje w żaden sposób spotkaniom stacjonarnym.