Książki i artkuły

Książki i artkuły

Szerszeńska, A. (2015). Jąkanie to nie wyrok! Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się. Kraków: Oficyna Wydawnicza impuls.

Szerszeńska, A. (2018). Interwencja terapeutyczna w jąkaniu u dzieci. Forum Logopedy, 26, 25-29.

Szerszeńska, A. (2018). Zastosowanie terapii zintegrowanej u 7 letniego jąkającego się chłopca- studium przypadku. Zaburzenia płynności mowy.192-206. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis.

Szerszeńska, A. (2019). Akceptacja w jąkaniu. Zastosowanie ACT i uważności w interwencji logopedycznej. Forum Logopedy, 31, 35-40.

Szerszeńska, A. (2020). Aspekt dwujęzyczności w pracy z dzieckiem jąkającym się.Zaburzenia
płynności mowy – teoria i praktyka. 176-187. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szerszeńska, A.(2020). Tymon i piłka w grze! Białystok: Wydawnictwo New Space.