Indywidualna Terapia – jąkanie się dzieci

Gdy wasze dziecko zaczęło się jąkać. Z każdym dniem utwierdzacie się w przekonaniu, że to nie chwilowy problem, tylko coś poważniejszego.

Co powinniście wiedzieć o jąkaniu :

Zaburzenie to nie ma żadnego związku z inteligencją waszego dziecka Jąkanie najczęściej zaczyna się między 2-4 rokiem życia. Im wcześniej zajmiemy się tym problemem, tym większa szansa na poprawę.

Jakie objawy występujące u dziecka powinny niepokoić ?

Mowa dziecka przed 6, 7 rokiem życia rzadko jest idealna. Podobnie jak inne umiejętności w miarę rozwoju dziecka doskonali się. Powinniśmy bliżej przyjrzeć się mowie naszego dziecka jeżeli :

– robi wysiłek, żeby coś powiedzieć,
– mówi niechętnie w towarzystwie nieznanych osób,
– reaguje złością na swoje problemy z mówieniem,
– w momencie trudności z wypowiedzeniem czegoś dołącza gesty lub pojawiają się u niego bloki,
– z pogodnego szkraba zamienia się w smutnego i kapryśnego.

Jak można pomóc dziecku ?

Dziecko trzeba dokładnie obserwować. Nie należy kierować jego uwagi na trudności związane z mówieniem. Bardziej istotne powinno byś dla nas co dziecko do nas mówi, a nie to w jaki sposób to czyni. Jest ważne abyśmy umieli słuchać naszego dziecka i potrafili mu poświęcić jak najwięcej uwagi. Rady w stylu : „ uspokój się, głęboko oddychaj „, nie  powinny mieć miejsca gdy zaobserwujemy jąkanie się dziecka.

o jakaniu

Najlepiej zwrócić się do logopedy specjalizującego się w problematyce jąkania, który udzieli odpowiednich wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem i odpowie na nurtujące was pytania, a w niektórych przypadkach rozpocznie proces leczenia .  Jestem przekonana, że leczenie jąkania należy podjąć, o ile zajdzie taka konieczność, jak najwcześniej, zanim stanie się ono chroniczne, zanim urośnie do problemu, z którym coraz trudniej będzie sobie poradzić. Stworzyłam program profilaktyki i terapii jąkania dla dzieci, oparty nie tylko własne doświadczenia, ale czerpiący z wiedzy i mądrości wielu specjalistów ( metoda Palllin PCI, Ariutiunian, Lidcombe). jak pomóc

Wieloletnia praca terapeutyczna zarówno z dziećmi oraz ich rodzinami, jak i z osobami dorosłymi oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie i wiedza każą mi myśleć, że wczesna interwencja terapeutyczna to najlepsza droga, aby nie tylko zastąpić jąkanie się dziecka, płynną mową, ale również nie dopuścić do rozwinięcia się jego dorosłej postaci z towarzyszącymi
mu częstokroć lękiem przed mówieniem, unikaniem mówienia , zaburzonym poczuciem wartości.

Z dziećmi do 8 roku życia prowadzę indywidualną terapię jąkania
wzbogacaną o odpowiednio przygotowane zajęcia grupowe.