Kiedy pracowałam na uczelni, wielokrotnie powtarzałam moim studentom (tak, tak było kilku mężczyzn): nie musisz podejmować się pracy z wszystkimi zaburzeniami mowy i języka, które zdiagnozujesz w swoim gabinecie, co więcej, nie powinieneś tego robić, jeżeli nie masz dużej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Powinieneś jednak skierować pacjenta do specjalisty, który udzieli mu fachowej pomocy. Sama jestem wierna tej zasadzie od początku mojej pracy zawodowej. Oczywiście jest pewne ABC logopedyczne, z którym każdy logopeda powinien sobie dobrze radzić, jednak są pewne zaburzenia mowy, które wymagają już dodatkowych kompetencji. Myślę tu nie tylko o swojej własnej specjalizacji, jaką jest terapia jąkania, afazja, czy też praca z osobami chorymi onkologicznie, lecz również o pacjentach z autyzmem, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Osobiście boję się, gdy ktoś deklaruje, że może podjąć się pracy z wszystkimi zaburzeniami. A spotykam się z tym bardzo często. Trudno tu porównywać poszczególne specjalizacje logopedyczne do lekarskich, jednak myślę, że zarówno w przypadku jednych, jak i drugich umiejetność udzielenia fachowej pomocy i podjęcia terapii, wynika z dużej wiedzy i doświadczenia. Oczywiście nie tylko to decyduje o powodzeniu leczenia, liczy się przecież wiele rzeczy pozornie z nimi nie związanych, takich jak kultura osobista specjalisty, umiejętność przekazywania przez niego informacji i wiele innych.
Podsumowując, jeśli chodzi zarówno o dorosłe osoby jąkajace się, jak i o małe dzieci, u których rodzice zauważyli jakanie, chciałabym mocno podkeślić, że zarówno daiagnozy, jak i terapii powinien podjąć się logopeda specjalizujący się w pracy z osobami jakającymi się. Jeżeli specjalista mieszka dalej, nawet w innym mieście, poświęćmy swój czas na pokonanie tego dystansu i odwiedzenie właśnie jego. Każdy logopeda powienien posiadać wiedzę dotyczącą jąkania, jednak osoba, który specjalizuje się właśnie w tej szczegółowej dziedzinie, jaką jest jąkanie, poświęciła na pewno wiele lat na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Od logopedy zajmującego się dziećmi jąkającymi powinniśmy oczekiwać nie tylko fachowej wiedzy i umiejętności, lecz także bogatej praktyki w pracy z dziećmi.
Nie wahajmy się więc pytać, ani o kwalifikacje zawodowe, ani o doświadczenie wybranego przez nas specjalistę. Mamy do tego pełne prawo.